Privacybeleid

Ons Privacybeleid hieronder beschrijft in detail hoe FxPro omgaat met de verzameling, het beheer en de bescherming van alle vertrouwelijke gebruikersgegevens.

Inleiding

Wij vinden uw privacy is erg belangrijk. We hebben ons toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid beschrijft welke soorten persoonlijke gegevens wij over u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, hoe we met deze persoonlijke gegevens om zullen gaan, wanneer en met wie we deze zullen delen en hoe we ze zullen beschermen. Het gaat ook in op uw rechten met betrekking tot onze manier van verwerken van uw persoonlijke informatie en hoe u deze uit kunt oefenen. Neem a.u.b. de tijd om dit beleid door te lezen en te begrijpen.

We kunnen van tijd tot tijd veranderingen aanbrengen aan deze Verklaring en het is belangrijk dat u deze regelmatig controleert op updates. Alle persoonlijke informatie die we op een bepaald moment in bezit hebben, zal onder de regels van de op dat moment geldende Privacyverklaring vallen. Als we veranderingen aanbrengen die wij als belangrijk beschouwen, zullen we deze aan u melden.

Houd er a.u.b. rekening mee dat deze verklaring gericht is aan klanten en potentiële klanten. Als u een FxPro medewerker, afnemer of als derde partij dienstenaanbieder bent, zal uw persoonlijke informatie gebruikt worden in relatie tot uw arbeidscontract, uw contractuele relaties of in overeenstemming met onze afzonderlijke beleidsvoeringen die u op kunt vragen door contact met ons op te nemen.

Iedere verwijzing naar ‘ons’, ‘onze’, ‘we’, ‘wij’, of ‘FxPro’ in deze privacyverklaring is een verwijzing naar ieder onderdeel van de bedrijven binnen de FxPro Group waarop de context betrekking heeft, tenzij anders aangegeven.

Op dezelfde manier heeft iedere verwijzing naar ‘u’, ‘uw’ of ‘uzelf’ in deze privacyverklaring betrekking op iedere klant die wij hebben en iedere potentiële klant waarop de context betrekking heeft, tenzij anders aangegeven.

Door onze website te gebruiken, inclusief alle communicatiekanalen om contact met ons op te nemen, veronderstellen we dat u de voorwaarden in de verklaring over hoe wij alle gegevens verwerken die u aan ons openbaarmaakt, inclusief persoonlijke gegevens voordat u klant wordt, gelezen en begrepen heeft. Op het moment dat u een rekening bij ons opent, stemt u in met deze verklaring, inclusief aanpassingen, en zal deze bepalen hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, delen en in andere vormen verwerken en daarnaast zal deze uw rechten tijdens en na de beëindiging van onze zakelijke relatie bepalen.

Wie zijn wij?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingsactiviteiten van de volgende gegevensbeheerders binnen de FxPro groep van bedrijven, zijnde:

 • FxPro Financial Services Limited is een in Cyprus geregistreerd bedrijf gevestigd op Karyatidon 1, Ypsonas 4193, Limassol, dat geregistreerd is bij en gereglementeerd wordt door de Cyprus Data Protection Commissioner,
 • FxPro UK Limited is een in Engeland en Wales (902) geregistreerd en gevestigd bedrijf op 13/14 Basinghall Street, London, EC42V 5BQ, dat geregistreerd is bij en gereglementeerd wordt door de Information Commissioner (Registratienummer Z1996160),
 • FxPro Global Markets Ltd is een in de Bahamas geregistreerd bedrijf dat gevestigd is op Lyford Manor, Western Road, Lyford Cay, New Providence, N7776, The Bahamas en dat is geregistreerd bij en gereglementeerd wordt door de Bahamas Data Protection Commissioner

FxPro Financial Services Limited voert aanzienlijke verwerkingen uit in naam van andere eenheden van de FxPro groep. Daarom behandelen wij uw gegevens, indien u geen klant bent van een van de niet Europese rechtspersonen van deze groep, toch in overeenstemming met deze verklaring en ontvangt u dezelfde bescherming en rechten zoals vermeld zijn in deze verklaring.

Welke soort persoonlijke gegevens verzamelen wij en slaan wij op?

Als onderdeel van onze zakelijke activiteit verzamelen we persoonlijke gegevens van klanten en potentiële klanten waaronder het volgende:

 • Naam, achternaam en contactgegevens
 • Geboortedatum en geslacht
 • Informatie over uw inkomen, bezit, inclusief details over uw activa en passiva, rekeningstanden, handelsverklaringen, belastingen en financiële verklaringen
 • Beroeps- en werkgelegenheidsstatus
 • Locatiegegevens
 • Kennis en ervaring in de handel, risicotolerantie en risicoprofiel
 • IP-adres, specificaties van uw apparaten en andere informatie over uw handelservaring
 • Bankrekening, e-wallets en creditcardgegevens
 • Gegevens van uw bezoeken aan onze Website of onze Apps, inclusief, maar niet beperkt tot, gegevensverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatie gegevens.

Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen en op te slaan over uw gebruik van onze Website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de browser op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen worden. Ze sturen informatie die erin opgeslagen is terug naar onze webserver als u op onze Website komt. Deze cookies stellen ons in staat om uw persoonlijke instellingen te behouden en uw persoonlijke voorkeuren te laden, zodat uw ervaring verbetert. U kunt meer over hoe wij omgaan met cookies in ons “Cookiebeleid” lezen dat op onze Website staat.

We houden ook een rapportage bij van uw handelsgedrag, inclusief een registratie van:

 • De producten die u bij ons verhandelt
 • Historische gegevens over de trades en de investeringen die u gedaan heeft, inclusief het geïnvesteerde bedrag
 • Uw voorkeur voor bepaalde productsoorten en diensten

Wij zijn bij wet verplicht om u te identificeren als u een nieuwe rekening opent of een nieuwe gerechtigde aan een rekening toevoegt. De wetgeving ter bestrijding van witwaspraktijken verplicht ons om gegevens van bepaalde documenten in te zien en te registreren (dat zijn fotografische en niet-fotografische documenten) om aan de standaard die in zulke wetgeving voorgeschreven is te voldoen. Documentatie ter identificatie, zoals onder wetgeving ter bestrijding van witwaspraktijken en andere relevante wetgeving voor de diensten die wij bieden omvat:

 • (a) paspoort;
 • (b) rijbewijs;
 • (c) nationale identiteitskaart (indien van toepassing);
 • (d) rekeningen van nutsvoorzieningen;
 • (e) trustakte (indien van toepassing);
 • (f) een kredietbeoordeling van de individu; of
 • (g) andere informatie die wij noodzakelijk achten voor ons functioneren en activiteiten.

Als u een zakelijke klant bent, zijn we verplicht om aanvullende informatie van u te vragen, zoals zakelijke documentatie van uw adres, aandeelhouders, directeuren, functionarissen en aanvullende informatie over de Aandeelhouders en Directeuren. We hebben het recht om meer aanvullende informatie te vragen wanneer we dat nodig achten om aan onze wettelijke en reglementerende verplichtingen te voldoen.

Wij ontvangen deze op een aantal verschillende manieren: door uw gebruik van onze diensten en websites, door uw aanmelding om een rekening te openen, aanmeldformulieren voor onze demorekeningen, aanmeldformulieren voor een webinar, cookies op onze website en vergelijkbare tracking technologie die in onze Websites en Apps zijn ingebouwd, door aanmelding voor nieuwsupdates en van informatie die wij tijden de duur van onze relatie verzamelen.

Wij kunnen deze informatie ook over u van derde partijen inwinnen, ofwel door aangekochte marketinglijsten van derden, openbaar beschikbare bronnen, sociale mediaplatformen, doorverwijzingen van brokers en affiliates, bankiers en verwerkingsbedrijven van creditcardbetalingen, intelligente databases met inschrijvingen en andere partners aan derde partijen.

Wij kunnen u ook van tijd tot tijd vragen vrijwillig informatie te verstrekken (bijvoorbeeld: door een marktonderzoek, enquetes of speciale aanbiedingen). Als u ervoor kiest deze informatie die wij nodig hebben om een aanvraag voor een bepaald product of bepaalde dienst niet te verstrekken, zouden wij mogelijk niet in staat kunnen zijn om u het gevraagde product of de gevraagde dienst aan te bieden.

Wij zouden elektronische, telefonische, directe of andersoortige communicatie tussen ons vast kunnen leggen waar dit gaat over de diensten die wij u bieden of over onze relatie met u. Deze opnames zullen uitsluitend ons eigendom zijn en als bewijsmateriaal dienen van onze communicatie met u. Zulke telefoongesprekken zouden opgenomen kunnen worden, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van een waarschuwingssignaal of nadere melding.

Verder zouden door onze CCTV persoonlijke beelden van u opgenomen kunnen worden als u onze kantoren of terreinen bezoekt.

Aan wie zullen we uw persoonlijke gegevens openbaar kunnen maken?

Als onderdeel van het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doelen zouden wij uw informatie openbaar kunnen maken aan:

 • andere bedrijven binnen de FxPro groep die andere financiële diensten bieden;
 • derde partijen die apps aanbieden als u deze apps gebruikt, communicatiesystemen en handelsplatformen die ons door derde partijen aangeboden worden;
 • Dienstverleners en gespecialiseerde adviseurs die door ons aangenomen zijn om ons te voorzien van diensten met betrekking tot administratie, IT, analyse en online marketing optimalisatie, financiële, reglementaire, wetsnaleving, verzekering, onderzoek of andere diensten;
 • doorverwijzende brokers en affiliates met wie wij een wederzijdse relatie hebben;
 • aanbieders van betaaldiensten en banken die uw transacties verwerken;
 • accountants of aannemers of anderen die hulp of advies geven over accountantscontroles of over andere zakelijke doeleinden;
 • rechtbanken, tribunalen en andere bevoegde wetshandhavende autoriteiten zoals gerechtigd door de wet of zoals overeengekomen met u
 • overheidsinstanties en wetshandhavers waar wij volgens de wet verplicht zijn en in reactie op andere legale en reglementaire aanvragen;
 • iedere derde partij waar een dergelijke openbaarmaking verplicht is krachtens of om te voldoen aan onze Gebruiksvoorwaarden of andere relevante overeenkomsten;
 • iedereen die door u gerechtigd is.

We streven ernaar om deze derde partijen alleen het minimum aan persoonlijke gegevens te verstrekken zover die nodig zijn, zodat zij aan hun contractuele verplichtingen aan ons kunnen voldoen. Onze derde dienstverleners hebben niet het recht om persoonlijke gegevens die wij aan hen beschikbaar stellen te gebruiken of te delen voor andere doelen dan voor de diensten die zij aan ons aanbieden.

Onze websites of onze apps zouden links kunnen bevatten naar externe websites van derden. Let er a.u.b. op dat websites van derden niet onder deze privacyverklaring vallen en deze websites niet aan onze privacystandaard en -procedures voldoen. Controleer a.u.b. bij ieder van deze derde partijen hun privacypraktijken en -procedures.

Wanneer en hoe ontvangen wij uw instemming?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op meer dan slechts één wettelijke basis voor verwerking (“Wettelijke Basis”), afhankelijk van het specifieke doel waar we uw gegevens voor gebruiken.

Deze Wettelijke Bases zijn als volgt:

 • om onze contractuele verplichtingen jegens u uit te voeren
 • om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • om onze legitieme belangen na te streven

Waar ons gebruik van uw persoonlijke gegevens niet onder een van deze drie Wettelijke Bases valt, vragen we uw toestemming. Een dergelijke toestemming zal vrijwillig door u gegeven gegeven en u heeft het recht om op ieder moment deze toestemming weer in te trekken door contact met ons op te nemen door gebruikt te maken van de contact gegevens die in deze privacyverklaring vermeld staan of door af te melden van e-maillijsten.

Beheer van uw persoonlijke gegevens.

We staan op de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en zullen gepaste technische en organisatorische maatregelen instellen en handhaven om te verzekeren dat een gepast niveau aan veiligheid bereikt wordt voor de bescherming van persoonlijke gegevens die aan ons toevertrouwd zijn, om iedere vorm van onopzettelijk(e) of onwettelijk(e) vernietiging, verlies, wijziging, onrechtmatige openbaarmaking van, of toegang tot, uw overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonlijke gegevens te voorkomen.

Wij hebben een Data Protection Officer aangewezen om te verzekeren dat ons beheer van persoonlijke gegevens in overeenstemming is met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

Wij vereisen geheimhouding van gegevens van organisaties buiten de FxPro Groep, die persoonlijke gegevens verwerken of ontvangen, vragen het recht op privacy van ieder individu te respecteren en zich te houden aan alle relevante databeschermingswetgeving en deze privacyverklaring.

Kortweg zijn dit de maatregelen voor gegevensbescherming die wij ingesteld hebben:

 • we trainen onze medewerkers die persoonlijke gegevens verwerken deze klantgegevens vertrouwelijk te behandelen en de privacy van individuen te respecteren
 • vereisen van onze medewerkers dat ze wachtwoorden en twee-staps-authentificatie gebruiken om in te loggen op onze systemen;
 • wij passen ‘Chinese walls’ toe en medewerkers hebben slechts dan toegang tot persoonlijke gegevens als deze vereist zijn voor het doel of de taak die waaraan zij werken.
 • wij passen dataversleutelingstechnieken toe tijdens het verzenden van gegeven via het internet en toegangscodes voor klanten wanneer data over netwerken wordt verzonden
 • wij laten firewalls, inbraakherkenningssystemen en virusscanners draaien om te beschermen tegen het binnendringen van onrechtmatige personen en virussen in onze systemen;
 • door gebruik te maken van toegewijde veilige netwerken of versleuteling wanneer wij ten einde uitbesteding elektronische gegevens versturen;
 • wij houden er een ‘clean desk’-beleid op na in alle kantoren waar wij werken en zakelijke gerelateerde organen en bieden veilige opbergruimte voor fysieke registraties;
 • en gebruiken fysieke en elektronische middelen zoals toegangskaarten, camera’s en bewakers om te beschermen tegen ongerechtigde toegang.

Hoe slaan wij uw persoonlijke gegevens op en voor hoe lang?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in een combinatie van veilige computeropslagruimtes en papieren registers en andere registers, en ondernemen stappen om de persoonlijke gegevens die wij in bezit hebben te beschermen tegen misbruik, verlies, onrechtmatige toegang, wijziging of openbaarmaking.

Als we van mening zijn dat u persoonlijke gegevens niet langer benodigd zijn, zullen we de gegevens verwijderen waaraan u te identificeren bent of we zullen de registraties veilig vernietigen.

Wij zouden echter registraties kunnen moeten bewaren voor een significante periode. Wanneer wij bijvoorbeeld onderworpen zijn aan onderzoeksdiensten en wetgeving ter bestrijding van witwassing waarvoor wij kopieën en bewijsmateriaal moeten bewaren voor door ons genomen acties in verband met de verificatie van uw identiteit, inkomstenbronnen en vermogen, het monitoren van uw transacties, telefoon, chat en e-mail communicatie, orders en handelsgeschiedenis, afhandeling van uw klachten en dossiers die aan kunnen tonen dat we tijdens onze zakelijke relatie in overeenstemming met reglementaire gedragsregels hebben gehandeld. Deze dossiers zullen een periode van vijf jaar bewaard worden vanaf het moment dat onze zakelijke relatie met u ten einde is gekomen of langer indien wij daarom gevraagd worden door onze Toezichthouders.

Waar u gekozen heeft om geen marketing communicatie te ontvangen zullen we uw gegevens op onze lijst zetten met contacten die zulke communicatie niet willen ontvangen.

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen verzonden en opgeslagen worden op een locatie buiten het Europees Economisch Gebied (“EEA”). Het zou ook door werknemers buiten de EEA of door voor een van onze leveranciers of Geaffilieerde bedrijven verwerkt kunnen worden. We zullen alle redelijkerwijs nodige maatregelen treffen om te verzekeren dat uw gegevens veilig behandeld worden in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als wij uw gegevens versturen naar derden buiten de EEA, zouden we in sommige gevallen terug kunnen vallen op standaard contractuele clausules, bindende zakelijke regelgeving, het EU-VS Privacy Shield of andere gelijkwaardige toepasselijke overeenkomsten.

Als u een kopie van zulke overeenkomsten zou willen ontvangen, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens

Uw rechten

Houd er a.u.b. rekening mee dat uw rechten niet onder alle omstandigheden gelden. U heeft het recht:

(a) om toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen (algemeen bekend als “recht op inzage persoonsgegevens”);

(b) om correctie van hun persoonlijke gegevens die wij over u bezitten aan te vragen;

(c) om verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Houd er rekening mee dat wij dit echter niet altijd uit kunnen voeren waar het zou gaan om de verwijdering onder specifieke wettelijke gronden die, indien van toepassing, op het moment van de aanvraag aan u gemeld zullen worden;

(d) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens waar wij dit doen op basis van legitieme belangen (of die van derden) en er iets in uw persoonlijke situatie dat u als grond aan kunt dragen waarom u bezwaar maakt tegen deze verwerking, omdat u het ervaart als een beperking van uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor directe marketing doeleinden. In sommige gevallen zullen we aantonen dat we overtuigende legitieme gronden hebben om uw gegevens te verwerken en dat die uw rechten en vrijheden overstijgen;

(e) om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Dit stelt u in de volgende gevallen de gelegenheid om ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten:

 • als u ons de accuraatheid van de gegevens wilt laten vaststellen;
 • wanneer ons gebruik van de gegevens onwettelijk is, maar u niet wilt dat wij deze verwijderen;
 • wanneer het voor u nodig is dat wij uw gegevens langer bewaren, terwijl wij die niet nodig hebben, maar omdat u deze nodig heeft om een wettelijke claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • of als u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van de gegevens, maar wij moeten vaststellen of wij doorslaggevende legitieme gronden hebben om deze zodanig te gebruiken;

(f) om een overdracht van uw persoonlijke gegevens plaats te laten vinden naar u of een derde partij. Wij zullen u, of de door u gekozen derde partij, uw gegevens op een gestructureerde, gebruikelijke, voor computers leesbaar formaat overhandigen. Houd er rekening mee dat dit recht alleen geldt voor geautomatiseerde informatie (dus niet voor gedrukte kopieën) waarvoor u ons in beginsel toestemming gegeven heeft om deze te gebruiken of waar we deze gegevens gebruikt hebben om een contract met u uit te voeren;

(g) om op ieder moment uw toestemming in te trekken, waar wij ons op de door u gegeven toestemming baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Om een aanvraag om persoonlijke gegevens in wilt dienen vragen wij u het e-mailadres dat u bij uw registratie bij ons opgegeven hebt te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected].

Wij proberen alle aanvragen binnen 1 (één) maand te beantwoorden. Bij gelegenheid zou het ons meer dan 1 (één) maand kunnen kosten als uw aanvraag uitzonderlijk complex is of als u een aantal aanvragen ingediend heeft. In dat geval zullen wij u binnen 1 (één) maand op de hoogte stellen van de ontvangst van uw aanvraag en u vervolgens op de hoogte houden.

Wij zouden u een redelijk tarief in rekening kunnen brengen als een aanvraag redelijkerwijs ongegrond, uitgebreid of herhaald is, of als we een aanvraag krijgen om verdere kopieën te verstrekken van dezelfde gegevens. In dat geval zullen we u een tariefaanvraag sturen die u voorafgaand aan de uitvoering van uw aanvraag zult moeten accepteren. Anders zouden wij kunnen wijgeren aan uw aanvraag onder deze omstandigheden mee te werken.

Wat als ik een vraag of een klacht heb?

Als u uw rechten uit zou willen oefenen, neem dan a.u.b. per e-mail contact met ons op via [email protected] door gebruik te maken van het e-mailadres dat u bij de aanmelding aan ons opgegeven heeft.

Wij zullen proberen binnen 1 (één) maand op alle vragen te reageren. Bij gelegenheid zou het ons meer dan 1 (één) maand kunnen kosten als als uw aanvraag uitzonderlijk complex is of als u een aantal aanvragen ingediend heeft. In dat geval zullen wij u binnen 1 (één) maand op de hoogte stellen van de ontvangst van uw aanvraag en u vervolgens op de hoogte houden.

Als u niet tevreden bent met de reactie op uw klacht, heeft u het recht een klacht in te dienen bij onze toezichthouders, de Information Commissioner’s Office (ICO) als u een klant bent van FxPro UK Limited, of bij de Cyprus Data Protection Commissioner als u een klant bent bij een van de andere rechtspersonen binnen de FxPro Groep. Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit bescherming persoonsgegevens in het land waar u verblijft.

U kunt op de volgende websites meer informatie vinden over hoe dit werkt:

https://ico.org.uk/concerns/

http://www.dataprotection.gov.cy