Licenties, Reglementatie en Professionele Lidmaatschappen

Als grote voorstander van transparantie hebben we onszelf de hoogste standaarden opgelegd wat betreft de veiligheid van het geld van onze klanten. Daarom worden alle gelden van klanten veilig beheerd bij de grootste internationale banken en strikt gescheiden gehouden van onze eigen bedrijfsmiddelen.

Financial Conduct Authority (FCA)

FxPro UK Limited is gerechtigd en wordt gereglementeerd door de Financial Conduct Authority (registratienr. 509956). De FCA is een toonaangevende, onafhankelijke, niet-gouvernementeel orgaan dat door de statutaire rechten heeft ontvangen vanuit de Britse Financial Services and Markets Act 2000. De sleuteldoelen van de FCA omvatten: beschermen van klanten, verbeteren van integriteitsniveau binnen het financiële systeem en het stimuleren van concurrentie voor de belangen van de consument.

Financial Services Compensation Scheme

FxPro UK Limited is lid van het Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Het FSCS werd van kracht bij de ingang van de Financial Services and Markets Act in 2000 en beschermt klanten van in het VK-gereglementeerde financiële dienstverleners in het geval dat deze niet in staat zijn om claims die tegen hen ingediend worden te voldoen. Het programma verzekerd gelden van klanten tot £85,000 per klant. Meer informatie kunt u vinden op www.fscs.org.uk.

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

FxPro Financial Services Limited is gerechtigd en wordt gereglementeerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (licentienr. 078/07), de toezichthoudende en reglementerende autoriteit voor investeringsdienstverleners in Cyprus. CySEC neemt deel aan de Raad van Toezichthouders van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA).

FxPro heeft een grensoverschrijdende CySEC licentie, die het recht geeft om investeringsdiensten en aanvullende diensten aan te bieden. We worden bestuurd door de EU en door lokale reglementeringen, zoals de Europese Richtlijn voor Markten in Financiële Instrumenten (MIFID II) en de Cypriotische ‘Investment Services and Activities and Regulated Markets’ Wet van 2017, Wet 87 (I)/20017.

Investor Compensation Fund

FxPro Financial Services Limited is lid van het Investor Compensation Fund. Het doel van het ICF is om te verzekeren dat claims van gedekte klanten tegen leden van het fonds en om gedekte klanten te compenseren voor claims die voorkomen uit wanprestaties van een lid van het Fonds in het vervullen van zijn verplichtingen ofwel voortkomend uit wetgeving of cliëntenovereenkomst of uit een wanpraktijk van de kant van het lid van het Fonds.

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

FxPro Financial Services Limited is gerechtigd door de Zuid-Afrikaanse Financial Sector Conduct Authority (vergunningsnr. 45052). De FSCA is de onafhankelijke toezichthoudende en reglementerende autoriteit voor niet-bancaire dienstverleningsbranche in Zuid-Afrika.

Securities Commission of The Bahamas (SCB)

FxPro Global Markets Limited is gerechtigd en wordt gereglementeerd door de Securities Commission of The Bahamas (licentienr. SIA-F184).

eu
MIFID II

MIFID II Richtlijn 2014/65/EU werd op 3 januari 2018 van kracht om de bescherming van investeerders te versterken en het functioneren van de financiële markten te verbeteren door ze efficiënter, weerbaarder en transparanter te maken. De Richtlijn werd in Cyprus overgenomen door de Cypriotische ‘Investment Services and Activities and Regulated Markets’ Wet van 2017 (Wet 87(I)/2017).

De sleuteldoelen van de Richtlijn Markten in Financiële Instrumenten (MiFID II) van de Europese Unie zijn: het efficiëntieniveau verbeteren, financiële transparantie vergroten, het promoten van van concurrentie en het effectief beschermen van klanten. MiFID II geeft ook toestemming aan investeringsfirma’s om investeringsdiensten en aanvullende diensten te verlenen in een andere lidstaat en/of een derde land, gegeven dat zulke diensten gedekt worden door de vergunning van de investeringsfirma.

Inperkingen van wederpartijrisico’s

FxPro werkt samen met enkele grote institutionele banken. Gelden van klanten weggezet bij banken zoals Barclays Bank PLC, Julius Baer en de Royal Bank of Scotland. Interne limieten verzekeren een diversificering van gelden van klanten over de banken waarbij kredietrisico’s regelmatig gecontroleerd worden. Gelden van klanten worden aaleen binnen rechtsgebieden gehouden waar scheiding van gelden van klanten ondersteund wordt door het lokale wettelijke kader.

Balansbescherming

FxPro biedt Bescherming tegen Negatieve Balans aan voor alle klanten als deel van de Cliëntenovereenkomst, gegeven dat het niet misbruikt wordt en te goeder trouw aangenomen wordt. Wij hebben ons aan een strikt beleid toegewijd om te verzekeren dat klanten nooit meer geld verliezen dan hun totale storting.

Bescherming van gelden van klanten

Als een gereglementeerde rechtspersoon voldoet FxPro aan alle onderstaande reglementerende vereisten met betrekking tot gelden van klanten:

Scheiding van gelden van klanten

Alle bij FxPro gestorte gelden van klanten worden volledig gescheiden gehouden van de eigen gelden van het bedrijf en in afzonderlijke bankrekeningen bewaard. Dit verzekert dat gelden die aan klanten toekomen niet gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Onze financiële verslaggeving wordt gecontroleerd door PWC, een internationale toonaangevende accountant, waardoor verzekerd wordt dat onze bedrijfsvoering aan de hoogst mogelijke standaarden voldoet.

Investeerdersbescherming

FxPro UK Limited is lid van het Financial Services Compensation Scheme (FSCS) en FxPro Financial Services Limited is lid van het Investor Compensation Fund (ICF). Ontvankelijkheid hangt af van de status en de aard van de claim. Raadpleeg a.u.b. onze juridische documentatie en compensatiebeleid voor meer informatie.

FxPro’s online trading platforms have been selected for their reliability, security and speed. By combining what we believe to be the industry's best trading platforms with our client centric business model, we offer our traders the opportunity to benefit from rapid execution and professional trading conditions in an environment of fairness and transparency.
Nu beginnen met handelen vanDemo account proberen