FxPro Help Centre - Glossary

Back-Testing

Back-testing is het proces van het testen van een algoritmische trading strategie (Expert Advisor, trading bot) over historische prijsdata om te bepalen hoe accuraat de strategie de eindresultaten zou hebben voorspeld. Dit houdt noodzakelijkerwijs in dat de parameters van de initiële strategie worden aangepast en opnieuw worden getest om de prestaties te optimaliseren.