FxPro Help Centre - Glossary

Bollinger Bands (Bollinger Bands)

Bollinger Bands, ontwikkeld door John Bollinger in de jaren 1980, zijn een soort statistische grafiek die de prijzen en volatiliteit van een actief in de loop van de tijd weergeeft. Bollinger Bands bestaan uit een voortschrijdend gemiddelde en twee uitgezette lijnen die de standaardafwijking boven en onder het voortschrijdend gemiddelde weergeven. Wanneer de banden verbreden, wordt de activa in de grafiek gekenmerkt door een hoge volatiliteit. Wanneer de banden zich vernauwen, wordt het actief in de grafiek gekenmerkt door een lage volatiliteit. Wanneer de prijs van een actief dichter bij de onderste band ligt, wordt het beschouwd als oververkocht. Daarentegen, wanneer de prijs dichter bij de bovenste band ligt, wordt het beschouwd als overbought. In een opwaartse trend zal de koers zich bewegen tussen het voortschrijdend gemiddelde en de bovenste band; als de koers onder het voortschrijdend gemiddelde komt, kan er sprake zijn van een neerwaartse trend. Omgekeerd zal de koers in een neerwaartse trend de neiging hebben om tussen het voortschrijdend gemiddelde en de onderste band te bewegen; als de koers boven het voortschrijdend gemiddelde komt, kan er een opwaartse trend zijn.