FxPro Help Centre - Glossary

Obligatie (Bond)

Een obligatie is een vastrentend effect waarbij een emittent geld leent van een belegger en ermee instemt om een vooraf bepaalde rente te betalen en de schuld op een bepaalde latere datum af te lossen. Obligaties kunnen worden uitgegeven door bedrijven, gemeenten en overheden. Er wordt elke zes maanden rente op betaald en de obligaties vervallen wanneer het geleende bedrag opeisbaar is.