FxPro Help Centre - Glossary

CPI (consumentenprijsindex) (CPI (Consumer Price Index))

De consumentenprijsindex is een maandelijkse economische indicator die de veranderingen volgt in de prijs van goederen en diensten die door consumenten worden gekocht en die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de inflatie die een land ervaart. Als de CPI daalt, betekent dit dat er een gestage daling is in de prijs van goederen en diensten, wat meestal gunstig is voor de economie in kwestie. Daarentegen kan een stijgende CPI ertoe leiden dat centrale banken de rente verhogen om de inflatiedruk tegen te gaan.