FxPro Help Centre - Glossary

Dove (Dove)

In de economie verwijst een Dove naar een centrale bankier of economisch beleidsadviseur die voorstander is van een beleid met lage rentetarieven. Deze praktijk is gebaseerd op het idee dat inflatie geen onmiddellijke bedreiging vormt voor het land of de economie in kwestie. Wanneer deze individuen publieke verklaringen afleggen met betrekking tot dit effect, worden deze verklaringen 'dovish' genoemd.