FxPro Help Centre - Glossary

Floating Profit and Loss (Floating Profit and Loss)

Floating profit and loss verwijst naar de ongerealiseerde winsten of verliezen die voortvloeien uit open posities die een handelaar op dat moment aanhoudt.