FxPro Help Centre - Glossary

Floating Profit and Loss

Floating profit and loss verwijst naar de ongerealiseerde winsten of verliezen die voortvloeien uit open posities die een handelaar op dat moment aanhoudt.