FxPro Help Centre - Glossary

Front Running

Front-running is een misleidende praktijk op financiële markten waarbij een makelaar of handelaar voorkennis over de lopende orders van een klant gebruikt om winst te maken. In Forex betekent dit dat de makelaar zijn eigen transacties uitvoert vóór een grote klantorder om te profiteren van de verwachte marktbeweging.

Het begrijpen van Front Running

Front-running maakt misbruik van de bevoorrechte informatie die makelaars hebben. Het is onethisch en vaak illegaal omdat het een oneerlijk handelsvoordeel creëert en de marktintegriteit ondermijnt. Wanneer een broker front-runs doet, kan hij een valuta kopen voordat een klant een grote aankoop doet, in de verwachting dat de prijs zal stijgen. Zodra de order van de klant de prijs opdrijft, verkoopt de broker tegen de hogere prijs, waarbij hij winst maakt en mogelijk de klant benadeelt door de uitvoeringsprijs te verslechteren.

Voorbeeld van een Front Running

Stel je voor dat een Forex makelaar een klantorder krijgt om een grote hoeveelheid euro's te kopen. Anticiperend dat dit de prijs van de euro zal opdrijven, koopt de broker eerst euro's voor zichzelf. De order van de klant verhoogt vervolgens de prijs en de makelaar verkoopt zijn euro's tegen deze hogere prijs en maakt winst. Deze praktijk schaadt de klant en schaadt het vertrouwen in het financiële systeem. Regelgevers controleren en handhaven regels tegen front-running om eerlijke handelspraktijken te garanderen.