FxPro Help Centre - Glossary

BBP (bruto binnenlands product) (GDP (Gross Domestic Product))

Het Bruto Binnenlands Product is een economische indicator die de veranderingen volgt in de totale waarde van goederen en diensten die door een land of economische regio worden geproduceerd (gecorrigeerd voor inflatie). Het BBP geeft de economische activiteit weer en wordt beschouwd als de belangrijkste barometer van de economische gezondheid. Met uitzondering van Canada, dat zijn eigen BBP-cijfers maandelijks bekendmaakt, wordt het BBP meestal per kwartaal gerapporteerd. De meeste landen publiceren drie versies van hun BBP-cijfers: een voorlopig rapport, een herziene tweede schatting en een definitieve versie. Hoewel het voorlopige rapport niet het meest accuraat is, heeft het vaak de grootste impact op de markt omdat het als eerste wordt gepubliceerd. Wanneer het BBP hoger is dan verwacht, heeft dit meestal een gunstig effect op de waarde van de valuta in kwestie.