FxPro Help Centre - Glossary

GTD (Good Till Date/Time) (GTD (Good Till Date/Time))

Good till date (GTD) orders zijn lopende orders die ingesteld kunnen worden om geldig te blijven tot een bepaalde datum in de toekomst. Als een GTD order tegen die tijd niet is uitgevoerd, wordt hij automatisch geannuleerd.