FxPro Help Centre - Glossary

Industriële Productie (Industrial Production)

Industriële Productie is een economische indicator die de totale waarde van de industriële output van een land of een economische regio rapporteert en sectoren omvat zoals productie, elektriciteit, mijnbouw, gas en stoom en airconditioning (gecorrigeerd voor inflatie). Industriële output is een waardevolle indicator omdat hij nauw samenhangt met andere aandachtsgebieden zoals werkgelegenheid, inkomens en consumentenvertrouwen. Omdat de productie sterk wordt beïnvloed door veranderingen in de vraag, wordt de industriële productie geclassificeerd als een samenvallende indicator. Wanneer de cijfers hoger zijn dan verwacht, hebben ze meestal een positief effect op de valutawaarde van een land.

Other terms in this category