FxPro Help Centre - Glossary

Achterblijvende indicator (Lagging Indicator)

Achterblijvende indicatoren zijn "outputgerichte" economische indicatoren die pas veranderingen registreren nadat de economie een bepaalde trend begint te volgen. Een goed voorbeeld van een achterblijvende indicator is de arbeidsparticipatie in een bepaalde regio; deze neemt meestal toe of af na een op- of neergang in de bredere economie.