FxPro Help Centre - Glossary

Verloren Decennium (Lost Decade)

Verloren decennia komen voor na ernstige economische crises en vooral nadat een economische zeepbel is gebarsten. Trage economische groei, hoge werkloosheid en dalende vastgoedprijzen zijn typische verschijnselen in dergelijke situaties en het kan vele jaren duren voordat de levensstandaard weer op het oude peil is. De jaren 1980 worden beschouwd als een verloren decennium voor Latijns-Amerika (La DécadaPerdida) nadat de schulden uit de hand waren gelopen. Het verloren decennium van Japan vond plaats in de jaren 1990 als gevolg van het uiteenspatten van een enorme activabubbel. De jaren 2000 worden beschouwd als een verloren decennium voor de Verenigde Staten, als gevolg van de dot-com zeepbel eind jaren 1990 gevolgd door de subprime hypotheekcrisis in de tweede helft van het decennium.