FxPro Help Centre - Glossary

MACD (Moving Average Convergence Divergence) (MACD (Moving Average Convergence Divergence))

MACD is een populaire technische indicator die in de jaren 1970 werd ontwikkeld door Gerald Appel. Hij wordt gebruikt om veranderingen in het momentum, de richting en de duur van de koers van een onderliggende waarde aan te geven. MACD richt zich op de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden. De eerste wordt MACD-lijn genoemd en wordt berekend door de 26-periodes EMA (exponentieel voortschrijdend gemiddelde) af te trekken van de 12-periodes EMA. De tweede staat bekend als de signaallijn en bestaat uit een 9-periodieke EMA van de MACD-lijn. Zowel de MACD-lijn als de signaallijn worden uitgezet over de huidige prijs en het verschil tussen beide wordt weergegeven in een histogram onder de grafiek die wordt gevolgd.

MACD werkt het beste in trending markten omdat het handelaren kan waarschuwen voor subtiele veranderingen in de sterkte en richting van de trend van een activum. Er zijn drie belangrijke dingen waar MACD traders op letten bij het gebruik van deze technische indicator.

1. MACD/signaallijn crossovers: Wanneer de MACD-lijn omhoog door de signaallijn kruist, is dat een bullish signaal dat wijst op het ontstaan van een opwaartse trend. Als de MACD-lijn door de signaallijn naar beneden kruist, is het een bearish signaal dat aangeeft dat er een neerwaartse trend is. Deze kruisingen zijn ook duidelijk zichtbaar in het histogram dat het verschil tussen de twee laat zien. Het punt waarop ze elkaar kruisen in het histogram ligt op nul omdat er geen verschil tussen beide is.

2. MACD/nullijn crossovers: Als de MACD-lijn die op het histogram is uitgezet de x-as of nullijn kruist, is er geen verschil tussen de snelle (korte periode) en langzame (lange periode) EMA's waaruit de lijn is opgebouwd. Een opwaartse beweging door de nullijn betekent dat de korte termijn EMA boven de lange termijn EMA ligt, wat wordt beschouwd als een indicatie van een mogelijke bullish reversal. Een neerwaartse beweging door de nullijn betekent dat de lange termijn EMA boven de korte termijn EMA ligt, wat wordt beschouwd als een aanwijzing voor een mogelijke bearish omkeer. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat, hoewel een zero crossover duidt op een trendomkeer, het minder zegt over het momentum van deze verandering dan een signaallijn crossover.

3. Wanneer de koers van de onderliggende waarde begint te divergeren van de MACD-lijn of het histogram (d.w.z. de koers beweegt ofwel boven of onder de MACD-lijn of het histogram), kan dit een aanwijzing zijn dat een huidige trend begint te breken.