FxPro Help Centre - Glossary

Portefeuille (Portfolio)

Een portefeuille is een selectie van financiële activa in het bezit van een belegger. Het kan gaan om aandelen, obligaties, grondstoffen, optiecontracten en beleggingen in beleggingsfondsen en op de beurs verhandelde fondsen. Het wordt verstandig geacht om een gevarieerde beleggingsportefeuille te hebben, omdat dit de blootstelling van een belegger aan het risico van gebondenheid aan één financieel instrument beperkt.