FxPro Help Centre - Glossary

PPI (Producer Price Index) (PPI (Producer Price Index))

Dit is een toonaangevende economische indicator die de veranderende prijzen van goederen en diensten volgt die maandelijks door producenten worden verkocht. PPI is een belangrijke indicator van de consumenteninflatie, omdat hogere prijzen die door producenten in rekening worden gebracht, worden doorberekend aan de consument. Dit rapport wordt gepubliceerd vóór de CPI (consumentenprijsindex) en heeft vaak een grotere impact op de markt. Een PPI-cijfer dat hoger is dan voorspeld, heeft meestal een positief effect op de waarde van de valuta in kwestie.