FxPro Help Centre - Glossary

Winst- en verliesratio (Profit and Loss Ratio)

Winst en verlies is een methode voor het monitoren van het vermogen van een handelaar om consistent meer winst dan verlies te maken over een bepaalde periode. Winst en verlies wordt berekend door de gemiddelde winst van winnende trades te nemen en dit te delen door het gemiddelde verlies van verliezende trades. Het resultaat zijn twee getallen die een winst- en verliesratio vormen. Een veelgebruikte maatstaf voor een succesvolle strategie is dat deze een winst- en verliesratio van minstens 2:1 moet genereren.

Other terms in this category