FxPro Help Centre - Glossary

Weerstandsniveau (Resistance Level)

Bij het in kaart brengen van de prijs van een activum is het weerstandsniveau een prijsniveau waar de markt niet voorbij wil of kan gaan. Met andere woorden, het is een niveau waarop verkoop waarschijnlijk is. Traders gebruiken vaak recente highs om weerstandslijnen uit te zetten op de grafieken in kwestie, omdat dit vaak goede indicatoren zijn voor een op handen zijnde trendombuiging. Hoe vaker de prijs van een activum er niet in slaagt door een weerstandsniveau heen te breken, hoe meer dat weerstandsniveau wordt versterkt.