FxPro Help Centre - Glossary

Risicokapitaal (Risk Capital)

Risicokapitaal is de hoeveelheid kapitaal die een handelaar vrij kan beleggen zonder significante gevolgen in het geval dat het verloren gaat.