FxPro Help Centre - Glossary

Rollover (Rollover)

Een rollover vindt plaats wanneer een positie 's nachts open wordt gehouden zonder te worden vereffend (twee dagen is de gebruikelijke leveringsdatum voor Forex). Om de positie open te houden, moet deze worden gesloten en opnieuw worden geopend zodat de geplande leveringsdatum naar een andere dag wordt verschoven. Brokers doen dit automatisch tegen dezelfde prijs als waartegen de positie oorspronkelijk was geopend. Rollovers vereisen dat er een swaptransactie plaatsvindt waarbij het verschil tussen de verschuldigde rente op de geleende valuta en de gekochte valuta wordt verrekend.