FxPro Help Centre - Glossary

Swap (Swap)

Swap is de rente die wordt opgebouwd wanneer je 's nachts een positie in een valutapaar aanhoudt. Bij alle valutatransacties wordt een valuta geleend (de quote) om een andere valuta te kopen (de base). Wanneer deze posities 's nachts worden aangehouden, wordt rente berekend over elke valuta in het paar. Handelaren moeten rente betalen over de valuta die ze hebben geleend en krijgen rente betaald over de valuta die ze hebben gekocht. Dus, afhankelijk van of de rentevoet van de quotevaluta hoger is dan die van de basisvaluta, kan een handelaar rente verschuldigd zijn, of rente verschuldigd zijn wanneer een rollover plaatsvindt. Houd er rekening mee dat Swap ook wordt toegepast op andere instrumenten. Swap is per dag wordt als volgt berekend voor FX: Swap = (één pip / wisselkoers) * handelsgrootte (lotgrootte) * swapwaarde in punten. Voor niet-FX instrumenten: Swapwaarde in punten * handelsgrootte (lot size). Klik op 'Rekenmachines' in het menu Extra om swapberekeningen uit te voeren.