FxPro Help Centre - Glossary

CFDs (Contracts for Difference)

Contracts for Difference zijn afgeleide instrumenten waarmee handelaren kunnen speculeren op de veranderende waarde van onderliggende activa zonder er eigenaar van te worden. In een Contract for Difference komen een koper en een verkoper overeen dat de verkoper de koper het verschil zal betalen tussen de waarde van het actief op het moment van de contractovereenkomst en de beëindiging van het contract. Als het verschil negatief is, moet de koper het verschil aan de verkoper betalen. Bij het verhandelen van CFD's kopen (of gaan long) handelaren wanneer ze een prijsstijging verwachten en verkopen (of gaan short) wanneer ze een waardedaling verwachten.