FxPro Help Centre - Glossary

Instaporder (Entry Order)

Een instaporder is een order om automatisch een positie te openen wanneer de prijs van een actief een vooraf bepaald niveau bereikt. Een instaporder kan een marktorder, een limietorder of een stoporder zijn.