FxPro Help Centre - Glossary

Laissez-Faire (Laissez-Faire)

Laissez-faire is een economische theorie uit de 18e eeuw die tegen overheidsbemoeienis is. Voorstanders van laissez-faire economie vinden dat de markten zichzelf moeten kunnen reguleren en zijn meestal tegen regulering, handelsbeperkingen en zelfs minimumlonen.