FxPro Help Centre - Glossary

No Dealing Desk (NDD) (No Dealing Desk (NDD))

Brokers die een No Dealing Desk model hanteren, grijpen niet in bij de uitvoering van orders, die meestal automatisch worden uitgevoerd.