FxPro Help Centre - Glossary

Black Swan Event

De term werd bedacht door Nassim Nicholas Taleb en verwijst naar een onverwachte gebeurtenis die extreem moeilijk te voorspellen is. Taleb stelde dat deze gebeurtenissen bijna onmogelijk te voorspellen zijn, maar toch catastrofale gevolgen hebben.