FxPro Help Centre - Glossary

Omkering (Reversal)

Een omkering is een volledige verandering in de richting van een trend. Als een aandeel een stijgende trend heeft, dan markeert een omkering het begin van een dalende trend. Als een aandeel daarentegen een neerwaartse trend heeft, dan markeert een omkering het begin van een nieuwe opwaartse trend. Omkeringen hebben de neiging om langer aan te houden dan pullbacks of retracements.