FxPro Help Centre - Glossary

Grafiekpatroon (Chart Pattern)

Binnen de technische analyse worden grafiekpatronen verondersteld bepaalde geformaliseerde patronen te zijn die traders proberen te identificeren bij het in kaart brengen van de marktprijs van een activum. Deze patronen worden beschouwd als indicatoren voor toekomstige prijsbewegingen.