FxPro Help Centre: HANDEL & EXECUTIE

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit is eenvoudig gezegd de mogelijkheid om een instrument te verhandelen (kopen en verkopen) en wordt als goed beschouwd als er veel marktdeelnemers geïnteresseerd zijn in het kopen en verkopen van het instrument op elk volume. Hoe makkelijker het is om het instrument te verkopen of te kopen op een bepaald volume, hoe beter de liquiditeit.

Hoe meer liquiditeit een instrument heeft, hoe krapper de spread meestal is, omdat de marktdeelnemers met elkaar concurreren om de beste prijzen te krijgen. Als er weinig liquiditeit is, is de prijszetting over het algemeen grilliger en kunnen de spreads hoger zijn door een lagere vraag naar het instrument.

Was This Article Helpful?