FxPro Help Centre - Glossary

Order (Order)

Een order is een instructie van een handelaar aan een makelaar om een bepaald instrument te kopen of te verkopen.

Other terms in this category