FxPro Help Centre - Glossary

Periode (Period)

In trading is een periode een gestandaardiseerde tijdseenheid die wordt gebruikt bij het monitoren van een actief. Bijvoorbeeld, op een candlestick grafiek verwijst elke candlestick naar een periode, die afhankelijk van de tijdframe ingesteld door de trader kan verwijzen naar 1 minuut, 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 4 uur, 1 dag, 1 week en 1 maand. In het geval dat een voortschrijdend gemiddelde wordt berekend, varieert de gebruikte periode afhankelijk van het tijdsframe dat in kaart wordt gebracht. Dus een 26-periodiek voortschrijdend gemiddelde op een grafiekduur van 1 uur houdt in dat de slotkoersen van 26 uur handelsactiviteit bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door 26. Een 26-periodiek voortschrijdend gemiddelde op een grafiekduur van 1 minuut omvat de som van de slotkoersen van 26 minuten handelsactiviteit en wordt gedeeld door 26.