FxPro Help Centre - Glossary

Margeniveau (Margin Level)

Margeniveau is de marge die een handelaar beschikbaar heeft om verdere posities te openen. Uitgedrukt als een percentage is het de verhouding tussen het eigen vermogen en de gebruikte margin. Als het daalt tot 100%, betekent dit dat alle beschikbare margin in gebruik is en dat er geen verdere transacties mogen worden geopend. Het wordt als volgt berekend: Margeniveau = Eigen vermogen / Marge * 100.